Dosya Açma Ve Sıkıştırma SSH Komutları

gzip ile sıkıştırma ve açma yöntemi

 

Dosya sıkıştırmak için

gzip -9 dosya

Belirttiğiniz dosya’yı en iyi şekilde sıkıştırır ve dosya.gz haline getirir.

Dosya açmak için

gunzip dosya.gz

gzip ile sıkıştırılmış dosya.gz dosyasını dosya olarak açar.

 

bzip2 ile sıkıştırma ve açma yöntemi

 

Dosya sıkıştırmak için

bzip2 dosya

Belirtilen dosya’yı en iyi şekilde sıkıştırır ve dosya.bz2 haline getirir. Çoğunlukla gzip’den daha iyi sıkıştırır.

Dosya açmak için

bunzip2 dosya.bz2

bzip2 ile sıkıştırılmış dosya.bz2 dosyasını dosya olarak açar.

 

tar ile depolama ve açma yöntemi

 

Dosya depolamak için

tar -cvf dosya.tar dosya

Belirtilen dosya’yı depolar dosya.tar haline getirir.

Dosya açmak için

tar -xvf dosya.tar

tar ile depolanmış dosya.tar dosyasını dosya olarak açar.

 

tar.gz ile sıkıştırma ve açma yöntemi

 

Dosya sıkıştırmak için

tar -zcvf dosya.tar.gz klasor1 klasor2 dosya

Belirtilen klasor ve/veya dosya’ları dosya.tar dosyası haline getirir ve ardından gzip ile sıkıştırıp dosya.tar.gz haline getirir.

Dosya açmak için

tar -zxvf dosya.tar.gz

İsmi dosya.tar.gz gibi belirtilen sıkıştırılmış arşiv dosyasını bulunulan klasör’e açar. Uzantısı .tar.gz olan dosyalardan başka .tgz olan dosyaları da açar.

Dosyayı farklı klasör’e açmak için

tar -zxvf dosya.tar.gz -C klasor

Sıkıştırılmış dosya.tar.gz dosyasını belirtilen klasor’e açar.

 

zip ile sıkıştırma ve açma yöntemi

 

Dosya sıkıştırmak için

zip -r dosya.zip dosya_yada_klasor

klasor ve/veya dosya’ları sıkıştırır ve dosya.zip haline getirir.

Dosya açmak için

unzip dosya.zip

zip ile sıkıştırılmış dosya.zip dosyasını dosya olarak açar.

Şifreli dosya açmak için

unzip -P Şifre dosya.zip

zip ile sıkıştırılmış şifreli dosya.zip dosyasını dosya olarak açar.

 

rar ile sıkıştırma ve açma yöntemi

 

Dosya sıkıştırmak için

rar a -ap dosya.rar dosya_yada_klasor

klasor ve/veya dosya’ları sıkıştırır ve dosya.rar haline getirir.

Şifreli dosya sıkıştırmak için

rar a -ap -p dosya.rar dosya_yada_klasor

klasor ve/veya dosya’ları şifreli olarak sıkıştırır ve dosya.rar haline getirir. Not : Şifreyi iki kez sorar.

Dosya açmak için

unrar e dosya.rar

rar ile sıkıştırılmış dosya.rar dosyasını dosya olarak açar.

Şifreli dosya açmak için

unrar e -p Şifre dosya.rar

rar ile sıkıştırılmış şifreli dosya.rar dosyasını dosya olarak açar.

Yorum Yazın

Navigate